logo

Китобхои исломи форси. Асмои хусна ёсин таборак книга

Китобхои исломи форси Rating: 8,3/10 731 reviews

Чалолуддини Балхи

китобхои исломи форси

»Девони Шамс» »Мачолиси саъба» »Мактубот» »Фихи мо фихи» »Маснавии Маънави» Бори нахустин олими Англис Р. У хамеша, ки гандумро дарав мекард. Иморат дар вайронӣ аст Он яке омад заминро мешикофт, Аблаҳе фарьёд карду барнатофт, К-ин заминро аз чū вайрон мекунū, Мешикофию парешон мекунū? Главная» Товары» Книги» Книги на узбекском и кыргызском языках» дини китоб» Асмои хусна Ёсин таборак. Кулбаи дарвеш буди куи у, Омаданди мустамандон суи у. Смотреть онлайн или скачать видео.

Next

Асмои хусна ёсин таборак книга

китобхои исломи форси

Номаш Ахмад Чалолиддин лакабаш бо Мавлави машхур аст. Макун эй дуст гарибам сари савдои ту дорам, Ману болои манора, ки таманои ту дорам. Эрачи Башири устоди донишгохи Минесотаи Омрико дар ин бора чунин мегуяд: «Дар соли 1989 тасмим гирифта шуд, ки ин алифбои ниёкон дубора баргардонда бишавад ва соли 1995 карор буд, ки алифбои ниёкон ба таври комил мавриди истифода карор бигирад ва медонем, ки ихтилофоте, ки бар сари ин тагйир ба вучуд омад, чи буд» Он чиро, ки дар замони чанги дохили нисбати навиштачоти форси сурат гирифт, Саидахмади Каландар мухаккики точик чунин тасвир мекунад:«Гуруххои афроди никобпуш, ки аслан худро намояндагони чабхаи халки ё народный фронт муаррифи мекарданд, дар тамомии кучахои пойтахт пайдо шуданд. Кори Сиратулло - сураи Таборак Мулк ба тарчумаи точики. Пас аз омодагихои кутохе дар соли 1929 давлати Узбекистон, ки то хамин сол Чумхурии Худмухтори Точикистон шомили он буд, бо судури фармоне истифода аз хати арабиро дар идороти давлати ва мактабхо мамнуъ элон кард, агарчи карор буд табдили расмулхат ба тадрич сурат бигирад ва соли 1932 ба анчом бирасад. Макун эй дуст маломат бинигар рузи киёмат, Хама мавчам, хама чушам дури дарёи ту дорам. Ва ин мардумро аз афкор ва аз он чи дар навиштахояшон доранд дур мекунад.

Next

Асмои хусна ёсин таборак книга

китобхои исломи форси

Хама сархояшонро хам карданд ва хама хомуш буд. Шубхае нест, ки бештар аз газалхои дилошуб ба дикатангези Мавлоно бештар дар мачлисхои раксу саноъ кафзанию пойкуби дар зери навхаи тарабангези дафу чангу рубоб дар сухбати муносибату дустони мувофик суруда шуданд. Баъзе аз мухаккикин ба ин назаранд, ки тахмили хати сирилики руси болои миллатхои Осиёи Маркази аз тарххои Русияи тазори буда, ки дар замони давлати шурави ба тахаккук расид. Не ҳасиру не чароғу не таом, Не дараш маъмуру на саҳну на бом». Он чо, ки муроди дил барояд, Як хор бех аз хазор хурмост. Аммо хануз тамоми мардум хати лотинро ёд нагирифта буд, ки соли 1939 давлати шурави ислохоти чадиди алифбои мардумони Осиёи Марказиро ба рох андохт ва ин дафъа мардум бояд хати сириликро меомухтанд то босавод ва хампои замон хонда шаванд.


Next

Eranshahr ایرانشهر Эроншахр: Хати форси чи гуна дар Точикистон гум шуд

китобхои исломи форси

Аммо вокеъият ин аст, ки таи замони шурави мардуми Точикистон сартосар басавод шуд, агарчи идае аз коршиносон муътакиданд, ки заминаи расидан ба чунин сатхи босаводи низоми чадиди омузишу парвариш бо имконоти фании чадид буда, ки ивази низоми мабни бар тадриси мазхабии пешин руйи кор омад, на тагйири алифбо. Аз он умла омухтани эчодиёти яке аз бузургони гузаштаи асри 13 Мавлоно Чалолиддини Балхи кобили омузиш аст. Сулху ошти, ишку ошики, ба акидаи Мавлонон кодираст, заминро ба осмон хешу табор гардонид. Шоир Гулрухсор он чиро, ки худ мушохида кардааст, чунин баён мекунад: Ва ман медидам, ки дар хонаводахои мо ва дар хонаводахои хешу табори мо ин китобхоро чи гуна хифз мекарданд. Ишки Руми асоси моди дошт ва аз моддиёти замини сарчашма мегирифт. Мекушид, ки дили онҳоро хуш кунад ва онҳоро аз ҳочатманди барорад. Агар хакки факиронро бидихед Худованд хам ба кишту меваи шумо меафзояд.

Next

Асмои хусна ёсин таборак книга

китобхои исломи форси

Хонае бе зинҳору чои танг , Ки дар ў не рўй мемонад на ранг» З-ин насақ авсои хона мешумурд, В-аз ду дида ашки хунин мефушурд. Аз шоир ба мо 50-хазор байт, 1600 рубои боки мондааст. Теъдоди зиёде аз ин китобхо ба об партофта шуданд, сузонда шуданд ва мардум аз тарси ин ки ононро ба хифзи ин китобхо муттахам кунанд, худашон онхоро зер хок мекарданд ва ё дар чое пинхон мекарданд. Результаты поиска по запросу «хазрати ёсину таборак». Чалолидини Румин аз нобегагони назми классиикии форс точик буда, дар арсаи суханвари хамчун Худованди бехамтои мамлакати ишку зебои шинохта шудааст.

Next

Eranshahr ایرانشهر Эроншахр: Хати форси чи гуна дар Точикистон гум шуд

китобхои исломи форси

Дафтари якум 4018 байт Дафтари дуюм 3826 байт Дафтари сеюм 4813 байт Дафтари чорум 3856 байт Дафтари панчум 4241 байт Дафтари шашум 4931 байт «Маснавии Маънави», ки аз шаш дафтар иборат буда бо чунин зайл таксимот шудааст. Мавзуи инсон чи Юнону рум хам дар назми форсу араб зимнан дар осори нобигахои чахони мавзуи маркази махсуб меёбад ва Мавлоно низ дар тарбияи ватандусти ва ватанпарвари тарбияи инсон сахми бесазо гузоштааст ва у яке аз мумтози панду ахлок ба хисоб меравад. Рузе Фарзандони худро гирд оварда васият кард, ки мабодо хиссаи мискинон дармондагону бечорагонро фаромуш кунед. Дар донишгохи илмии шаркшиносии Точикистон махфуз Аст, ки соли 1459 нашр шудааст «Маснавии Маънави» аз шаш Дафтар иборат аст. Чуноне ки дар бобати некию некноми бузургони фармудаанд: Зиндаву човид гашт хар ки накуном зист, К-аз акибаш зикри хайр зинда бувад номи у. Мавлоно дар соли 672 хиҷрӣ дар Куния шаҳре дар Туркияи имрӯза даргузашт ва дар ҳамон ҷо ба хок супурда шуд. Дигар хама чоро мекофтанд, аз чумла кохдон, огил ва ханбахои ордро.

Next

Асмои хусна ёсин таборак книга

китобхои исломи форси

Не дар он аз бахри меҳмон оби чоҳ, Не яке ҳамсоя , к-ў бошад паноҳ. Худи Чалолиддин дар хар як дафтараш Хисомуддинро зикр мекунад: Эй Зиёулхак Хисомуддин туви, Ки гузашт аз мах ба нурат «Маснави». You can download Ҳазрати Ёсину Таборак Хазрати ёсин таборак directly on fantaziamoda. Кошкй ҳаргиз назодй модарам, Чун кунам ин бахти модарзодро? Fake news: разоблачение лжи интернета. Падари ман накл мекарданд, ки дар як чаласа шиоре руи девор насб шуда буд, ки кабули хати лотин амри инкилоб аст, зинда бод инкилоб, марг бар душманони инкилоб.

Next

Чалолуддини Балхи

китобхои исломи форси

Аз барои зулфи мушкомези дўст Дўст дорам ганаву шамшодро. Аммо пас аз такрибан 75 соли аз байн бурдани хати форси дар Точикистон имруз дар чахон хазорхо нашрияхои мухталиф ва китоби зиёде ба хати форси мунташир мешаванд ва садхо хазор сайтхои интернети ба хатхои форсиву араби фаъоланд, ки аксари мутлаки мардуми Точикистон ва точикони Осиёи Миёна наметавонанд онхоро мутолиъа кунанд ва аз суи дигар хати сирилик танхо дар байни форсизабонони Точикистон роич аст, ки имруз шояд кисмати аъзаме аз мардуми Точикистон забони русиро, ки вориси асосии хати сирилик аст намедонанд ва аз итилооти мунташира ба забони руси низ махруманд. Баъди гайбзадани Шамси Табрези, Чалолиддин бо Хисомуддин марди Хак буд аз ин лихоз ба чалолиддин багоят наздик ва дусти хакики Мешаванд. Дахяки онро ба нодорон медод ва чун гандуми бокимондаро орд мекард, боз дахяки ордро ба хочатмандон медод. Аммо талош барои пазириши хати лотин барои миллиятхои туркзабони осиёи маркази ва Русияву Кафкоз, ки то ин замон аз хати араби истифода мекарданд, кавитар буд, агарчи афроди мухолиф ба кабули он хат дар миёни афроди босаводи ин миллиятхо кам набудааст. «Маснави»-ро чун ту мабдоъ будаи, Тор фузун гардад , туяш То накши висоли дуст бо мост, Моро хама умр худ тамошост.

Next

Скачать ....китобхои Исломи бо забони Форси....

китобхои исломи форси

Валекин мавзу дар газалиёти у ба таври махсус сурат гирифтааст. Мероси адабии Чалолиддини Руми хеле пурсарват ва рангоранг аст. Бесаводи дар ин аст, ки хар бор мо алифбои як мамлакатро иваз бикунем, мардуми он мамлакатро ба таври комил бесавод мекунем барои даврае, ки битавонанд захмат бикашанд ва алифбои чадидро ёд бигиранд. Аммо мухаккикон мегуянд хадафи асосии тагйири хат аз байн бурдани нуфузи дин ва намояндагони дин ба хусус дини ислом дар ин мантака будааст. Мавлоно кушиш ба хайр додаст ки то макому мартабаи инсонро баланд бардошта, бештар маънавии вайро баланд бардорад. «Якеашро метавонем бигуем чанбаи босавод кардан ва якеашро метавонем чанбаи исломи бигуем.

Next